elektronický formulář

Pro firmy

Cílem naší společnosti je navázat dlouhodobou spolupráci s našimi obchodními partnery a díky ní co nejrychleji a nejflexibilněji reagovat na jejich potřeby.

Celý tým BRO´S AGENCY je tu kdykoliv pro Vás, aby zodpověděl vaše případné otázky.

Oblast personální práce má ideální předpoklady přenechat část svých aktivit externím dodavatelům (např. výběr a nábor LZ, vyhledávání a recruitment klíčových manažerů, outsourcing LZ, konzultace, personální audit, identifikace vzdělávacích potřeb, péče o zaměstnance, péče o zdraví zaměstnanců, apod.)

Hllavní důvody pro zadávání vybraných činností externím dodavatelům:

 • úspora nákladů – sníží se personální náklady, protože jsou-li služby levnější, lze tedy zmenšit i daný útvar a úsilí personalistů -  pracovníci konkrétního útvaru nejsou odváděni od svých klíčových úkolů, které přidávají hodnotu zadavateli

 • získání odbornějších služeb – externí dodavatel je profilovaný specialista na konkrétní činnosti, touto formou lze získat know-how a zkušenosti, které nejsou k dispozici u zadavatele

 

Try & HirePoskytování  lidských zdrojů, viz § 308 a 309  Zákona č.: 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění, § 58 – 66 Zákona č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti v platném znění. Nejprve je uživateli zaměstnanec poskytnut na základě dočasného přidělení, po dohodnuté době (např. 3, 6, 9 měsíců aj.)  je zaměstnanec převeden mezi kmenové zaměstnance.

Toto je vhodná forma získávání zaměstnanců pro uživatele, kteří potřebují obsadit zaměstnancem pozici, na kterou jsou 3 měsíce krátká zkušební lhůta.

Try & Hire je výhodná pro uživatele zejména:

 • Při novém projektu

 • Pro specializované profese

 • Pro odborné pozice

 • Potřeba dlouhodobějšího zapracování zaměstnance

Využitím této služby získá uživatel všechny výhody Temporary Help a následně zaměstnance, který je již adoptován, zapracován a na své pracovní pozici poskytuje komplexní výkon.

 

Vy rozhodujete, kdy kandidát splňuje Vaše požadavky a přejde do kmenového stavu !

 

Temporary HelpPoskytování  lidských zdrojů dlouhodobé i krátkodobé , viz § 308 a 309  Zákona č.: 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění, § 58 – 66 Zákona č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti v platném znění.

Toto je vhodná forma získávání zaměstnanců pro uživatele, kteří chtějí řešit problémy s časovou flexibilitou – výpadky ve výrobě, nemoci, dovolené, sezonní výroba, výkyvy v objednávkách.


Poskytnutím zaměstnanců touto formou uživatel získává:

 • Vyhledáme a vybereme vhodného kandidáta pro vstupní pohovory u klienta

 • S kandidátem uzavřeme pracovní smlouvu

 • Zajištěná lékařská péče (vstupní prohlídka, průběžná kontrola, výstupní prohlídka)

 • Zaměstnance vybavíme OOPP

 • Proškolení agenturních pracovníků BOZP, PO, zaškolení na pracovišti

 • Spolupráci na adaptačním procesu

 • Vedeme agendu spojenou s pracovněprávními vztahy (personální a mzdová agenda, účetnictví).

 • Průběžná kontrola a zajištění všech zákonných povinností u cizinců.

 • V součinnosti s kandidátem (cizincem) zajistíme vízovou povinnost, pracovní povolení, ubytování apod.

 • Spolupracujeme s uživatelem na zvyšování výkonnostních a kvalitativních ukazatelů.

 • Při ukončení dočasného přidělení zajistíme ukončení pracovní smlouvy se zaměstnancem.

 

Vy si řídíte, organizujete a kontrolujete práci agenturních pracovníků !

 

RecruitmentVyhledání a výběr zaměstnance na danou pozici u klienta.

Klient v souvislosti s touto službou získává nejen nového zaměstnance, ale i :

 • V součinnosti s klientem provedeme personální audit a vyhodnocení, zda je přijmutí nového zaměstnance pro klienta výhodné

 • Pro pracovní pozici v součinnosti s klientem sestavení profilu pracovní pozice, na jehož základě bude kandidát vybrán (odborné a osobní znalosti a schopnosti, dovednosti, vzdělání, praxe, organizační zařazení, aj.)

 • Zadání inzerce, výběr kandidátů z databáze, spolupráce s náborovými centry

 • S vybranými kandidáty provedené osobní pohovory, odborné, jazykové, osobnostní testy , profilace profesního zájmu a vyhodnocení kandidáta

 • Představení kandidáta u uživatele

 • V součinnosti s klientem se podílíme na adaptačním procesu zaměstnance

 • Zaměstnance u klienta sledujeme nejen po výkonnostní a kvalitativní stránce, ale i osobnostní

 • Klient získává o náboru na danou pozici statistický přehled a vyhodnocení provedeného výběrového řízení

 

Outsourcing služebOutsourcing služeb jako forma spolupráce obecně spočívá ve smluvním převzetí a komplexním zabezpečením části specifických úkolů a činností klienta odborným dodavatelem daných výkonů a služeb.

Převedením vedlejší činnosti na dodavatele Vám umožní zejména více se koncentrovat na Vaši hlavní výrobní činnost a zvýšíte produktivitu práce.

Delegováním na dodavatele outsourcingu zjednodušíte administrativu, zajistíte větší profesionalitu odváděné práce kvalifikovaným dodavatelem a v neposlední řadě je zde efekt ekonomický.

Klient s touto službou získává:

 • Na základě definovaného úkolu s klientem navrhneme řešení

 • Ve spolupráci s klientem stanovíme rozsah služeb pro klienta

 • Vypracování kompletního harmonogramu převzetí a předání konkrétní činnosti od klienta

 • Jasně stanovenou formu komunikace, dokumentace, dokladování, kontroly a dalších procesů

 • Kompletní převzetí zodpovědnosti za výkon dané činnosti

 • Komplexní personální organizaci - nábor uchazečů a vyhledání vhodných kandidátů, jejich zaškolení a činnost, naplánování směn, nahrazení pracovníků v případě jejich výpadku, apod.

 • Administrativní zajištění veškerých pracovněprávních formalit, personální a mzdová agenda pracovníků
V případě jakýchkoli otázek či zájmu využít naše služby nás neváhejte kontaktovat.
Jsme připraveni Vás kdykoliv osobně navštívit a zodpovědět Vaše otázky.
Na budoucí spolupráci s Vámi se těší celý tým BRO´S AGENCY s.r.o.